Johan Åkermark

Advokat och delägare

Johan Åkermark är advokat och har arbetat med brottmål i över 20 år. Han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Johan har varit delägare på några av Sveriges främsta brottmålsbyråer. Under de senaste åren har han företrätt klienter i flera av de största brottmålsrättegångarna i Sverige. Han är även en av få försvarsadvokater som blir förordnad i terrorist- och krigsbrottsmål.

073-663 69 12 johan@brottsbyran.se
Array Image

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Advokat och delägare

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio. Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott. Silvia är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.

070-731 15 25 silvia@brottsbyran.se

Marcus Lodin

Advokat och delägare

Marcus Lodin är advokat och arbetar främst med brottmål. Han har tidigare arbetat med affärsjuridik på en av Sveriges största advokatbyråer. Marcus åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt som målsägandebiträde. Marcus har med stor framgång företrätt klienter i flera uppmärksammade mål. Hans vinnarskalle, noggrannhet och engagemang är några av Marcus främsta egenskaper och som uppskattas högt av hans klienter.

073-144 33 99 marcus@brottsbyran.se

Carl-Albin Rudolfsson

Advokat

Carl-Albin Rudolfsson är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Han har lång erfarenhet av arbete vid advokatbyråer och har med framgång företrätt klienter i flertalet större uppmärksammade mål. Det som utmärker Carl-Albin i rollen som din advokat är hans kreativa tänkande, noggranna förberedelser och utredningsåtgärder samt att inget lämnas åt slumpen.

073-070 06 60 carlalbin@brottsbyran.se

Hedvig Hedberg

Advokat

Hedvig Hedberg är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål, inklusive ekobrott. Hon har mångårig erfarenhet som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Hon har även lång erfarenhet av vårdnadstvister och mål om barns boende och umgänge. Hedvig är djupt engagerad i sina mål och klienter och med henne vid din sida får du spetskompetens blandat med trygghet och stöd genom hela rättsprocessen.

070-774 29 20 hedvig@brottsbyran.se

Marcus Granelli

Advokat

Marcus Granelli är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden. Han har också särskild erfarenhet av att biträda klienter i vårdnadstvister och mål om LVU. Marcus arbete präglas alltid av ett stort engagemang och en hög lojalitet gentemot dig som klient.

070-999 38 31 marcus.g@brottsbyran.se

Noemi Kadas

Advokat

Noemi Kadas är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare men åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Noemi har med sin erfarenhet från notarietjänstgöringen och arbete på annan advokatbyrå förmågan att utveckla skarpa analytiska strategier. Med Noemi vid din sida får du en advokat som gör det lilla extra och som gör dig trygg genom hela rättsprocessen.

073-666 85 91 noemi@brottsbyran.se

Juni Livion

Advokat

Juni Livion är advokat och arbetar inom samtliga byråns rättsområden, främst som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Hon har särskild erfarenhet av att arbeta med sexualbrott och våld i nära relation. Juni sätter stort värde på att du som klient ska känna dig trygg och förberedd i varje del av rättsprocessen. Junis främsta egenskaper är hennes driv, skärpa och engagemang.

073-951 57 56 juni@brottsbyran.se

Filippa Hjortzberg
de Champs

Advokat

Filippa Hjortzberg de Champs är advokat och arbetar främst med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, men åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadsmål och som offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV. Filippa har flerårig erfarenhet från advokatbyrå och är tingsmeriterad från Stockholms tingsrätt. Filippas noggrannhet och engagemang är några av de egenskaper som utmärker henne som advokat.

070-716 07 55 filippa@brottsbyran.se

Alexander Ercan

Advokat

Alexander Ercan är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga områden. Han har också särskild erfarenhet av att biträda klienter i vårdnadstvister och mål om LVU. Alexanders främsta egenskaper är att han är orädd, noggrann och engagerad – något som värdesätts högt av hans klienter.

070-944 66 44 alexander@brottsbyran.se

Enar Essle

Biträdande jurist

Enar Essle är biträdande jurist och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie och är en av få jurister som har arbetat med den etiska tillsynen över Sveriges advokater på Advokatsamfundet. Hans kunskap, kreativitet och kärnfulla sätt att förklara juridik hjälper dig att få de bästa förutsättningarna för en trygg och rättvis process.

073-917 26 71 enar@brottsbyran.se

Julia Mo Eriksson

Biträdande jurist

Julia Mo Eriksson är biträdande jurist och är verksam inom byråns samtliga rättsområden. Hon har under studierna specialiserat sig inom straffrätt och straffprocessrätt. Julia har även ett särskilt intresse för frågor som rör brott i nära relationer. Julias engagemang, noggrannhet och kreativitet gör att du som klient kan känna dig trygg genom rättsprocessens samtliga delar.

073-838 85 04 julia@brottsbyran.se

Erik Johansson

Biträdande jurist

Erik Johansson är biträdande jurist och är verksam inom byråns samtliga rättsområden. Han har tidigare arbetat med affärsjuridik på en av Sveriges största advokatbyråer. Han har även stor erfarenhet av domstolsprocesser från sin tid som tingsnotarie. Erik kan erbjuda sina klienter ett uppriktigt bemötande, tydliga och ärliga råd med en genomtänkt strategi redan från start. Hans genuina engagemang och höga juridiska kompetens är mycket uppskattat av hans klienter.

070-870 79 77 erik@brottsbyran.se

Öznur Karan Bozdag

Administrativ chef

Öznur Karan Bozdag är kontorets hjärta och administrativa chef. Hon kommer närmast från Södertörns tingsrätt där hon arbetade som domstolshandläggare. Öznur har även arbetat på andra myndigheter och domstolar och har 20 års erfarenhet som handläggare. Hon talar flytande turkiska.

08-999 605 oznur@brottsbyran.se
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om vår cookiepolicy och integritetspolicy