Johan Åkermark

Advokat och delägare

Johan Åkermark är advokat och har arbetat med brottmål i över 20 år. Han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Johan har varit delägare på några av Sveriges främsta brottmålsbyråer. Under de senaste åren har han företrätt klienter i flera av de största brottmålsrättegångarna i Sverige. Han är även en av få försvarsadvokater som blir förordnad i terrorist- och krigsbrottsmål.

073-663 69 12 johan@brottsbyran.se
Array Image

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Advokat och delägare

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio. Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott. Silvia är ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse.

070-731 15 25 silvia@brottsbyran.se

Marcus Lodin

Advokat och delägare

Marcus Lodin är advokat och arbetar främst med brottmål. Han har tidigare arbetat med affärsjuridik på en av Sveriges största advokatbyråer. Marcus åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt som målsägandebiträde. Marcus har med stor framgång företrätt klienter i flera uppmärksammade mål. Hans vinnarskalle, noggrannhet och engagemang är några av Marcus främsta egenskaper och som uppskattas högt av hans klienter.

073-144 33 99 marcus@brottsbyran.se

Ingrid Elovsson

Advokat

Ingrid Elovsson är advokat och arbetar främst med brottmål, inklusive ekobrott. Hon har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Då hon tidigare varit specialiserad på utlänningsrätt åtar hon sig även uppdrag som offentligt biträde för asylsökande. Ingrids engagemang, kompetens och höga tillgänglighet gör henne mycket uppskattad som ombud.

076-275 79 82 ingrid@brottsbyran.se

Carl-Albin Rudolfsson

Advokat

Carl-Albin Rudolfsson är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har lång erfarenhet av arbete vid advokatbyråer samt vid Migrationsverket och har därför särskild kompetens inom migrationsrättens samtliga områden. Carl-Albins breda erfarenhet är en stor trygghet och tillgång för dig som klient.

073-070 06 60 carlalbin@brottsbyran.se

Mehrnoosh Aknooni Ficks

Advokat

Mehrnoosh Aknooni Ficks är advokat och arbetar främst med brottmål. Hon har mångårig erfarenhet då hon har arbetat både som affärsjurist och brottmålsadvokat samt suttit ting vid Västmanlands tingsrätt. Mehrnoosh åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hennes stora engagemang, kompetens och medmänsklighet uppskattas högt av klienter. Mehrnoosh talar flytande persiska.

076-026 77 30 mehrnoosh@brottsbyran.se

Carl von Feilitzen

Advokat

Carl von Feilitzen är advokat och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Solna tingsrätt och som fiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. Carl har även arbetat med tillsyn över polis/åklagares användning av hemliga tvångsmedel. Hans gedigna juridiska kunskaper och skarpa analyser gör dig som klient trygg i rättsprocessen.

070-991 77 04 carl@brottsbyran.se

Juni Livion

Biträdande jurist

Juni Livion är biträdande jurist och arbetar inom samtliga byråns rättsområden, främst som målsägandebiträde och särskild företrädare. Hon sätter stort värde på att du som klient ska känna dig trygg och förberedd i varje del av rättsprocessen. Junis främsta egenskaper är hennes driv, skärpa och engagemang.

073-951 57 56 juni@brottsbyran.se

Patrik Hansson

Biträdande jurist

Patrik Hansson är biträdande jurist och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har ett särskilt intresse för straff- och processrätt och har tidigare erfarenhet från en brottmålsprofilerad advokatbyrå. Du som klient kan räkna med att Patrik arbetar med stort engagemang och tillgänglighet.

073-061 0561 patrik@brottsbyran.se

Öznur Karan Bozdag

Administrativ chef

Öznur Karan Bozdag är kontorets hjärta och administrativa chef. Hon kommer närmast från Södertörns tingsrätt där hon arbetade som domstolshandläggare. Öznur har även arbetat på andra myndigheter och domstolar och har 20 års erfarenhet som handläggare. Hon talar flytande turkiska.

08-999 605 oznur@brottsbyran.se
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om vår cookiepolicy och integritetspolicy