Array Image

På Brottsbyrån är vi specialiserade på brottmål men åtar oss även uppdrag inom andra rättsområden

Brottmål

Vi är specialiserade på brottmål och åtar oss uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt som målsägandebiträde.

Om du misstänkts eller har utsatts för brott har du i princip alltid en rätt att välja vem du vill ha som din advokat, antingen som försvarare eller som målsägandebiträde. Det är viktigt att du så tidigt som möjligt meddelar polisen vem du vill ha som din advokat.

Välj någon av oss på Brottsbyrån som din advokat. Vi hjälper dig från det första polisförhöret under förundersökningen och vidare genom hela rättsprocessen. Vi tillvaratar och står upp för dina rättigheter och du kommer alltid ha vårt fulla engagemang och stöd.

Vi åtar oss även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i mål som rör tvångsvård enligt LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare), LRV (lag om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård).

Asyl- och migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden/privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd, uppehållsrätt, arbetstillstånd, visum och svenskt medborgarskap.

För att få rätt att vistas eller arbeta i Sverige för en kortare eller längre tid kan en utländsk medborgare vara tvungen att ansöka om tillstånd.

I vissa ärenden, exempelvis asylärenden, har sökanden ofta rätt till ett så kallat offentligt biträde – något som staten betalar för.

En sökande kan i andra fall anlita ett privat ombud, exempelvis i ärenden som avser ansökan om visum eller svenskt medborgarskap.

Familjerätt

Vi erbjuder juridiskt biträde vid familjerättsliga tvister.

En skilsmässa och separation är mycket slitsamt och krävande att gå igenom. Inte sällan är parterna på kant med varandra och barn hamnar ofta i kläm. Frågor om bl.a. vårdnad, boende och umgänge kan aktualiseras.

Det är därför klokt att låta någon av oss på Brottsbyrån vara ditt ombud att hjälpa och företräda dig rörande de juridiska frågor som uppkommer under ärendets gång.
Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. Vi åtar oss dock inte uppdrag eller överklaganden per e-post, brev eller fax.

Är du misstänkt eller har utsatts för brott?

KONTAKTA OSS
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om vår cookiepolicy och integritetspolicy