ladda ner högupplöst bild

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Advokat och delägare 070-731 15 25 silvia@brottsbyran.se Elektroniskt visitkort

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister med anledning av tjänster som en advokat eller en advokatbyrå tillhandahållit en konsument. Om du är missnöjd med den tjänst som utförts, och inte lyckas nå en lösning i samförstånd med advokaten, kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden för att få ditt ärende prövat.

För att Konsumenttvistnämnden ska kunna pröva en tvist måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Du måste också ha försökt lösa tvisten i samförstånd med advokaten innan du kan skicka in ditt krav till Konsumenttvistnämnden. Som en del av försöket att nå en lösning i samförstånd måste du låta advokaten kontakta sitt försäkringsbolag för att se om frågan kan lösas inom ramen för dennes försäkringsavtal.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd är det möjligt att få saken prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. För att prövning ska kunna påkallas måste du vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

På Konsumenttvistnämndens hemsida finns ytterligare information om vad som krävs för att Konsumenttvistnämnden ska kunna pröva ditt ärende. Där får du också vägledning för hur du skickar in ditt krav.


Konsumenttvistnämndens hemsida:
https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden

Postadress:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm


E-mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Telefon: 08-459 03 00
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om vår cookiepolicy och integritetspolicy