Om cookies

Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB:s (”Brottsbyrån”) webbplats använder s.k. sessionscookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker en webbplats.

Det finns två slags cookies:
Brottsbyråns webbplats använder bara sessionscookies.

Vad sessionscookies på webbplatsen används till
Sessionscookies används på Brottsbyråns webbplats för att underlätta navigering och databassökning samt för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.

Hur kan man undvika lagring av cookies?
Om man inte vill att cookies skall lagras i datorn, kan man göra på följande sätt:
Den del av webbplatsen som är öppen för allmänheten kan besökas även om webbläsaren inte tillåter att cookies sparas.
Observera att det inte går att logga in på inloggningsskyddade sidor om webbläsaren inte tillåter att sessionscookies sparas i datorn.