Johan Åkermark

Johan Åkermark är advokat och har arbetat med brottmål i över 20 år. Han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Johan har varit delägare på några av Sveriges främsta brottmålsbyråer. Under de senaste åren har han företrätt klienter i flera av de största brottmålsrättegångarna i Sverige. Han är även en av få försvarsadvokater som blivit förordnad i terrorist- och krigsbrottsmål.

073-663 69 12 johan@brottsbyran.se

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio. Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott.

070-731 15 25 silvia@brottsbyran.se

Marcus Lodin

Marcus Lodin är advokat och arbetar främst med brottmål och ekobrott. Han har tidigare arbetat med affärsjuridik på en av Sveriges största advokatbyråer och han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Marcus vinnarskalle, driv och lojalitet är några av hans främsta egenskaper och som uppskattas högt av klienter.

073-144 33 99 marcus@brottsbyran.se

Ingrid Elovsson

Ingrid Elovsson är advokat och arbetar främst med brottmål, inklusive ekobrott. Hon har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Då hon tidigare varit specialiserad på utlänningsrätt åtar hon sig även uppdrag som offentligt biträde för asylsökande. Ingrids engagemang, kompetens och höga tillgänglighet gör henne mycket uppskattad som ombud.

076-275 79 82 ingrid@brottsbyran.se

Carl-Albin Rudolfsson

Carl-Albin Rudolfsson är advokat och arbetar huvudsakligen med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde men åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har lång erfarenhet av arbete vid advokatbyråer samt vid Migrationsverket och har därför särskild kompetens inom migrationsrättens samtliga områden. Carl-Albins breda erfarenhet är en stor trygghet och tillgång för dig som klient.

073-070 06 60 carlalbin@brottsbyran.se

Mehrnoosh Aknooni Ficks

Mehrnoosh Aknooni Ficks är advokat och arbetar främst med brottmål. Hon har mångårig erfarenhet då hon har arbetat både som affärsjurist och brottmålsadvokat samt suttit ting vid Västmanlands tingsrätt. Mehrnoosh åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Hennes stora engagemang, kompetens och medmänsklighet uppskattas högt av klienter. Mehrnoosh talar flytande persiska.

076-026 77 30 mehrnoosh@brottsbyran.se

Carl von Feilitzen

Carl von Feilitzen är biträdande jurist och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Solna tingsrätt och som fiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. Carl har även arbetat med tillsyn över polis/åklagares användning av hemliga tvångsmedel. Hans gedigna juridiska kunskaper och skarpa analyser gör dig som klient trygg i rättsprocessen.

070-991 77 04 carl@brottsbyran.se

Juni Livion

Juni Livion är biträdande jurist och arbetar inom samtliga byråns rättsområden, främst som målsägandebiträde och särskild företrädare. Hon sätter stort värde på att du som klient ska känna dig trygg och förberedd i varje del av rättsprocessen. Junis främsta egenskaper är hennes driv, skärpa och engagemang.

073-951 57 56 juni@brottsbyran.se