Johan Åkermark

Johan Åkermark är advokat och har arbetat med brottmål i över 20 år. Han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Johan har varit delägare på några av Sveriges främsta brottmålsbyråer. Under de senaste åren har han företrätt klienter i flera av de största brottmålsrättegångarna i Sverige. Han är även en av få försvarsadvokater som blivit förordnad i terrorist- och krigsbrottsmål.

073-663 69 12 johan@brottsbyran.se

Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och radio. Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, övergrepp mot barn och andra grova brott.

070-731 15 25 silvia@brottsbyran.se

Marcus Lodin

Marcus Lodin är advokat och arbetar främst med brottmål och ekobrott. Han har tidigare arbetat med affärsjuridik på en av Sveriges största advokatbyråer och han åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde. Marcus vinnarskalle, driv och lojalitet är några av hans främsta egenskaper och som uppskattas högt av klienter.

073-144 33 99 marcus@brottsbyran.se

Ingrid Elovsson

Ingrid Elovsson är advokat och arbetar främst med brottmål, inklusive ekobrott. Hon har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och åtar sig uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare. Då hon tidigare varit specialiserad på utlänningsrätt åtar hon sig även uppdrag som offentligt biträde för asylsökande. Ingrids engagemang, kompetens och höga tillgänglighet gör henne mycket uppskattad som ombud.

076-275 79 82 ingrid@brottsbyran.se

Carl von Feilitzen

Carl von Feilitzen är biträdande jurist och åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden. Han har stor erfarenhet av domstolsprocesser efter sin tid som tingsnotarie vid Solna tingsrätt och som fiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. Carl har även arbetat med tillsyn över polis/åklagares användning av hemliga tvångsmedel. Hans gedigna juridiska kunskaper och skarpa analyser gör dig som klient trygg i rättsprocessen.

070-991 77 04 carl@brottsbyran.se