På Brottsbyrån är vi specialiserade på brottmål. Vi åtar oss även uppdrag enligt nedan.

Kontakta oss

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail, brev eller fax.

KONTAKTA