Misstänkt

Som misstänkt har du rätt att välja vilken advokat som ska hjälpa dig. Vi på Brottsbyrån rekommenderar att du alltid ska ha med dig en advokat redan vid det första polisförhöret.

Inget försvar är för ”litet eller enkelt”. Alla försvar är viktiga och ska noga förberedas. Vi har mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och som advokater är vår främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot klienten. Vi lämnar inget åt slumpen.

Johan Åkermark


KONTAKT

Din sak är vår sak! Vi är specialiserade på brottmål. Vi står upp för dig och strider tillsammans.

LÄS MER

Kontakta oss

OBS! Vi åtar oss inte uppdrag eller överklaganden per mail, brev eller fax.

KONTAKTA